Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Hồ Văn Nam

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hồ Văn Nam
Ngày, tháng, năm sinh : 04/02/1935
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Thú y
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam..
close

Thông báo