Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Tuấn Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Mai Tuấn Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 19/08/1963
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=452