Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Bùi Anh Định

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Bùi Anh Định
Ngày, tháng, năm sinh : 02/10/1938
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Xây dựng
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Tây Đô, huyện Tiên Hưng (nay là huyện Đông Hưng), tỉnh Thái Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp Giao thông Vận tải; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục đào tạo.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo