Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Phải

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phan Phải
Ngày, tháng, năm sinh : 01/10/1937
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Sinh học
Giới tính : Nam
Quê quán : thôn Thái Thuận, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Kháng chiến hạng Nhì; Giải thưởng Khoa học Công nghệ Vifotec.
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: Lý lịch do gia đình nhà khoa học tự khai lưu giữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo