Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Hoàng Trọng Yêm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Trọng Yêm
Ngày, tháng, năm sinh : 16/11/1934
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Lao động hạng Nhất.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam..