Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Diến

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Bá Diến
Ngày, tháng, năm sinh : 1955
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Luật,Luật quốc tế
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://law.vnu.edu.vn/abipoly_3/590/content-ly-lich-khoa-hoc.
close

Thông báo