Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Hoàng Ánh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lý Hoàng Ánh
Ngày, tháng, năm sinh : 08/01/1964
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Bình Định.
Những nét tiêu biểu :

 

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: http://buh.edu.vn/photos/file/a_uyen/LY%20LICH%20KHOA%20HOC/MOI_HT/Ly_lich_khoa_hoc%20Thay%20Ly%20Hoang%20Anh_3.pdf