Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bình

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Xuân Bình
Ngày, tháng, năm sinh : 15/05/1962
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Xã hội học
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: http://huecssh.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=69%3Aly-lich-khoa-hoc-tran-xuan-binh&catid=29%3Anhan-su&Itemid=84&lang=vi