Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hiệu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Hiệu
Ngày, tháng, năm sinh : 13/03/1976
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Địa lý tự nhiên
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.geogvnu.edu.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=54