Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoán

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Hoán
Ngày, tháng, năm sinh : 15/08/1916
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Phượng Vũ, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội).
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: 100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/Vietnamese/C1778/C1779/2006/05/N7794
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo