Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Trâm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Trâm
Ngày, tháng, năm sinh : 15/01/1935
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ Khoa học
Chuyên ngành : Xây dựng
Giới tính : Nam
Quê quán : làng Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương chống Mỹ hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Giao thông Vận tải; Huy chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Huy chương Vì thế hệ Trẻ.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Lý lịch do nhà khoa học tự khai lưu giữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
clinic of abortion go scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
close

Thông báo