Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Ngọc Liên

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phan Ngọc Liên
Ngày, tháng, năm sinh : 10/11/1930
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Lịch sử
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Itxala hạng Nhì.
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat
Những nét tiêu biểu :

 

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Sách Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004; Thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
close

Thông báo