Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cảnh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Văn Cảnh
Ngày, tháng, năm sinh : 11/11/1979
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Xây dựng và kiến trúc,Cơ học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=6186
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back