Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Bích.

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Ngọc Bích.
Ngày, tháng, năm sinh : 28/05/1968
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Thú y
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Long Hòa, huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: Đại học Cần Thơ.