Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Hộ

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Hộ
Ngày, tháng, năm sinh : 19/12/1943
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Giáo dục học
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Vĩnh Phúc.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.vietbac.edu.vn/index.php/gioi-thieu/doi-ngu-can-bo/68-nguyn-vn-h
close

Thông báo