Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Ngọc

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Đình Ngọc
Bí danh : Nguyễn Ziệp Sơn
Ngày, tháng, năm sinh : 13/08/1932
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Toán học,Công nghệ thông tin
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Phượng Đức, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (nay l thuộc Hà Nội).
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Quân công hạng Ba; Giải thưởng Sao Khuê; Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì An ninh tổ Quốc; Huy chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật; Huy chương Vì sự nghiệp sáng tạo Công nghệ Việt Nam; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tình báo.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam, H- Khoa học Xã Hội, 2004; http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%C3%ACnh_Ng%E1%BB%8Dc; Lý lịch do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm
close

Thông báo