Các tư liệu về  Giáo sư Đoàn Thị Nhu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đoàn Thị Nhu
Ngày, tháng, năm sinh : 26/07/1925
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Dược học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ (Tập thể); Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huy chương Thi đua quốc tế XHCN Việt-Xô; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H - Khoa học Xã hội, 2004.
clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo