Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tác Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Tác Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 21/12/1941
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Vật lý
Giới tính : Nam
Quê quán : Do Linh, Quảng Trị.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
dating for married link married men who cheat
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://apps.itc.edu.vn/inside/LyLichKhoaHoc/UserProfile.aspx?pageid=109&mid=71&khoaid=2f4b49e5-e967-4df4-891f-8948fbba2248&userid=608ba296-e5a3-47cd-af20-393c68f2bab4