Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Vũ Duy Giảng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Duy Giảng
Ngày, tháng, năm sinh : 29/03/1940
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Chăn nuôi
Giới tính : Nam
Quê quán : Làng Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Lao động hạng Ba; Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.
clinic of abortion go scraping of the uterus
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch do Nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo