Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hùng Hậu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Hùng Hậu
Bí danh : Minh Không, Nguyễn Hoàng
Ngày, tháng, năm sinh : 1952
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Triết học
Giới tính : Nam
Quê quán : Thuận Thành, Bắc Ninh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.husc.edu.vn/khoallct/articles.php?cat_id=655
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend