Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Huấn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Minh Huấn
Ngày, tháng, năm sinh : 20/11/1961
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hải dương học
Giới tính : Nam
Quê quán : Thủy Xuân, Hương Thủy, Thành phố Huế.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion go scraping of the uterus
Nguồn tham khảo: http://www.hmovnu.com/vn/u/huannm
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo