Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Đức Hạnh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Tô Đức Hạnh
Ngày, tháng, năm sinh : 12/07/1954
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học chính trị
Giới tính : Nam
Quê quán : Tỉnh Lạng Sơn.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://gsneu.edu.vn/to-duc-hanh__217587.html
close

Thông báo