Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Đình Phi

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Đình Phi
Ngày, tháng, năm sinh : 12/11/1969
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh doanh và quản trị
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Nam Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu nhất Việt Nam 2002.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://ueb.vnu.edu.vn/Sub/14/newsdetail/canbo/5264/Ho%C3%A0ng%20%C4%90%C3%ACnh%20Phi.htm