Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Đình Thọ

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Mai Đình Thọ
Bí danh : Trường Lưu
Ngày, tháng, năm sinh : 1929
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Văn hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : Tịnh Long, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa - Thông tin Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học Công nghệ.
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://vicas.org.vn/Home/index.php/features-mainmenu-48/font-styles-mainmenu-54/pho-vin-trng-qua-cac-thi-k/102-trng-lu-mai-inh-th.html
close

Thông báo