Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Việt Bích

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đặng Việt Bích
Ngày, tháng, năm sinh : 1946
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Văn học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba; Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huy chương Chiến sĩ văn hóa; Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục đào tạo; Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học xã hội.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: http://vicas.org.vn/Home/index.php/features-mainmenu-48/font-styles-mainmenu-54/pho-vin-trng-qua-cac-thi-k/163-ng-vit-bich.html
close

Thông báo