Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Bang

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đỗ Bang
Ngày, tháng, năm sinh : 03/06/1950
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Lịch sử
Giới tính : Nam
Quê quán : Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.husc.edu.vn/khoasu/articles.php?article_id=306
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo