Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Dân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Đức Dân
Ngày, tháng, năm sinh : 23/06/1936
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Ngôn ngữ học
Giới tính : Nam
Quê quán : Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Sách "Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam". H- Khoa học Xã hội, 2005.
close

Thông báo