Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Thành Uyên

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Thành Uyên
Ngày, tháng, năm sinh : 01/05/1936
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Kháng chiến hạnh Nhì; Huy chương Vì sự nghiệp Công đoàn; Huy chương Vì thế hệ Trẻ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học xã hội, 2004; Danh mục công trình NCKH sách giáo khoa- sách chuyên đề. Đồng tác giả. Đại học Y Hà Nội. Tập I, II, III, IV, 2002.
close

Thông báo