Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đặng Ngọc Dinh
Ngày, tháng, năm sinh : 28/10/1937
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kĩ thuật điện
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Hà Cầu, huyện Thanh Oai, Hà Tây (Nay thuộc Hà Nội).
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo