Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Hân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Đức Hân
Ngày, tháng, năm sinh : 10/01/1935
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kĩ thuật điện
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Yên Dương, Ý Yên, Nam Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huy chương Kháng chiến hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Huy chương Vì Sự nghiệp Thông tin và Truyền thông.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo