Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản Lê Hà

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Quản Lê Hà
Ngày, tháng, năm sinh : 22/10/1967
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học
Giới tính : Nữ
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://sbft.hut.edu.vn/user/index.php?module=depart&action=catNews&dpId=3&sdpId=69&language=vi
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus