Các tư liệu về  Giáo sư TSKH Lê Đăng Hà

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Đăng Hà
Ngày, tháng, năm sinh : 18/10/1935
Học hàm : Giáo sư
Học vị : TSKH
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : Hạ Vũ, Hoằng Đạt, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Anh hùng Lao động; Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Lý lịch do Nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các Nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo