Các tư liệu về  Giáo sư Phạm Thiều

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Thiều
Ngày, tháng, năm sinh : 04/04/1904
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Hán nôm
Giới tính : Nam
Quê quán : Làng Tràng Thân, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo