Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Hành

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Văn Hành
Ngày, tháng, năm sinh : 03/10/1934
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Ngôn ngữ học
Giới tính : Nam
Quê quán : Giang Biên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ (tập thể); Huy chương Vì sự nghiệp Báo chí; Huy chương Vì sự nghiệp Phát triển Dân tộc miền núi; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm
close

Thông báo