Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Huy Bắc

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Huy Bắc
Ngày, tháng, năm sinh : 01/08/1968
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Văn học,Ngôn ngữ học
Giới tính : Nam
Quê quán : Làng An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.