Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Minh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Quang Minh
Ngày, tháng, năm sinh : 12/10/1962
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Quan hệ quốc tế
Giới tính : Nam
Quê quán : Ninh Giang, Hải Dương.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://ussh.vnu.edu.vn/pgs-ts-pham-quang-minh/317