Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Phan

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Đình Phan
Ngày, tháng, năm sinh : 13/06/1947
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nam
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://gsneu.edu.vn/nguyen-dinh-phan__217225.html
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
close

Thông báo