Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Công Nghĩa

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phan Công Nghĩa
Ngày, tháng, năm sinh : 08/10/1954
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học,Thống kê
Giới tính : Nam
Quê quán : Tỉnh Nghệ An.
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: http://gsneu.edu.vn/phan-cong-nghia__217258.html; http://m.mocnoi.com/school/301-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan.htm
close

Thông báo