Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Anh Tài

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Anh Tài
Ngày, tháng, năm sinh : 20/11/1957
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://ueb.vnu.edu.vn/Sub/14/newsdetail/canbo/3159/Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20T%C3%A0i.htm; Sách Tiến sĩ Việt Nam hiện đại. Tập 2. Phạm Vĩnh (Chủ biên). H- Văn hóa Thông tin, 2003.
clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo