Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Thị Minh Đức

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đỗ Thị Minh Đức
Ngày, tháng, năm sinh : 05/06/1953
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Địa lý tự nhiên
Giới tính : Nữ
Quê quán : huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Kỷ niệm chương Vì thế hệ Trẻ.
Những nét tiêu biểu :

 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: http://vns.hnue.edu.vn/?page=service_detail&TID=94; http://118.107.69.149/opac/