Các tư liệu về  Giáo sư Lê Xuân Cận

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Xuân Cận
Bí danh : Lê Duy Cận
Ngày, tháng, năm sinh : 01/07/1939
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Cơ học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy Chương Vì sự nghiệp Khoa học Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Lý lịch Khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo