Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bảo

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Xuân Bảo
Ngày, tháng, năm sinh : 26/07/1938
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Thủy lợi
Giới tính : Nam
Quê quán : Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo; Huy chương Vì sự nghiệp Bộ Thủy Lợi; Huy chương Vì sự nghiệp Công đoàn; Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp Phụ nữ.
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
dating for married link married men who cheat
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do Nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD.
close

Thông báo