Các tư liệu về  Giáo sư Hoàng Đình Cầu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Đình Cầu
Ngày, tháng, năm sinh : 01/04/1917
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Anh hùng Lao động; Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Huy chương Vì thế hệ Trẻ.
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD
so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
dating for married link married men who cheat
close

Thông báo