Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đỗ Văn Đại
Ngày, tháng, năm sinh : 21/05/1974
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Luật
Giới tính : Nam
Quê quán : Bắc Giang.
Những nét tiêu biểu :

 

find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: Nguồn: http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=com_content&view=article&id=4825:xddnlldvd&catid=546:llkh-pgsts&Itemid=687
so your wife cheated go my wife cheated now what do i do