Các tư liệu về  Giáo sư Đặng Văn Chung

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đặng Văn Chung
Ngày, tháng, năm sinh : 08/03/1913
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : Sa Đéc.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba.
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
Những nét tiêu biểu :

 

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: Lý lịch Khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD; Danh mục công trình NCKH sách giáo khoa- sách chuyên đề. Đại học Y Hà Nội. Đồng tác giả. Tập IV, 2002.