Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiệp

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Tiệp
Ngày, tháng, năm sinh : 25/03/1953
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Nhân học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married link married men who cheat
Nguồn tham khảo: Ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
close

Thông báo