TƯ LIỆU KHOA HỌC

Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Hùng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Ngọc Hùng
Ngày, tháng, năm sinh : 1958
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nam
Quê quán : tỉnh Yên Bái.
Những nét tiêu biểu :

 

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Khoa Xã hội học - 20 năm xây dựng và phát triển 1991-2000. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do