Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Côi

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Côi
Ngày, tháng, năm sinh : 16/12/1950
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học giáo dục
Giới tính : Nữ
Quê quán : xã Kì Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học Công nghệ.
so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
dating for married link married men who cheat
Những nét tiêu biểu :

 

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD.
close

Thông báo