Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Xang

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Xang
Bí danh : Nguyễn Quân
Ngày, tháng, năm sinh : 02/06/1930
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Chống Mỹ hạng Ba; Giải thưởng Hồ CHí Minh về Khoa học và Công nghệ; Huy Chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì sức khỏe Nhân dân; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Lý lịch Khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD; Danh mục công trình NCKH sách giáo khoa- sách chuyên đề. Đại học Y Hà Nội. Đồng tác giả. Tập II, 1985; Danh mục công trình NCKH sách giáo khoa- sách chuyên đề luận án Tiến sỹ- Phó Tiến sỹ của trường Đại học Y Hà Nội. Đại học Y Hà Nội. Đồng tác giả. Tập III, 1992; Danh mục công trình NCKH sách giáo khoa- sách chuyên đề. Đại học Y Hà Nội. Đồng tác giả. Tập IV, 2002.
so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo