Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc San

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Ngọc San
Ngày, tháng, năm sinh : 15/09/1935
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hán nôm
Giới tính : Nam
Quê quán : làng Áng Sơn, xã Ninh Hòa, huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch Khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD
close

Thông báo